HASIČSKÉ DESATERO

1.      Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2.      Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš–li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3.      Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdravý.
4.      Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné , ale pamatuj, že ti, kteří tě Zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5.      Bratry své považuj za rodné, jsi–li vzdělanějším, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6.      Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7.      Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8.      Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9.      Máš–li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10.  Jsi–li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
 

Použití hasebních látek

Jednoduché hasební prostředky

05.05.2009 19:13
Pokud je požář včas zpozorován, můžou k jeho likvidaci stačit jednoduché hasební prostředky jako jsou - kbelík, lopata, písek... Používání těchto hasebních prostředků se osvědčilo a tak se jimi vybavují tzv. požární přístřešky. Bývyjí zpravidla natřeny červenou barvou a nesmí se používat k jiným...

Použití hasebních látek

28.04.2009 21:26
  VHODNÉ POUŽITÍ HASEBNÍCH LÁTEK   NEVHODNÉ prášek pěna ...

Pomoc - záchrana života

Záchrana života

28.04.2009 21:54
POMOC - ZÁCHRANA ŽIVOTA U nemocných v bezvědomí se zástavou dechu, pulsu nebo obojího provádějte umělé dýchání a nepřímou masáž srdce až do příjezdu záchranky. Jen tak má postižený šanci dožít se odborné pomoci.  !!! Ihned zavolejte na linku tísňového volání a nahlašte !!! ...