Použití hasebních látek

28.04.2009 21:26

 

VHODNÉ

POUŽITÍ HASEBNÍCH LÁTEK

 

NEVHODNÉ

prášek
pěna

 

benzín, nafta, olej
voda, tlumice, lopata
CO2 - sníh
prášek
elektrický rozvaděč pod proudem
voda, tlumice, lopata, pěna
prášek
knihy, archív
sníh, tlumice, lopata
voda
písek, škvára, hlína
pěna

 

sypké látky,
volně ložené hobliny

 

CO2 - sníh, lopata
CO2 - sníh
jemná mechanika,
video, počítače
voda
písek, škvára, hlína
lopata, pěna

 

HASICÍ PŘÍSTROJE

 Nejčastěji se setkáváme s přenosnými hasícími přístroji. Ty jsou však vhodné pouze na začínající požár. Na velké požáry jsou hasící přístroje nedostatečně účinné. Navíc omezený dostřik hasicích přístrojů vyžaduje vedení zásahu v bezprostřední blízkosti ohně a to je při velkém požáru příliš nebezpečné. Pokud je doma některý z rodičů nebo starších sourozenců, nech  použití hasicích přístrojů vždy na nich.

 Druhy hasicích přístrojů:

  • Pěnové hasicí přístroje
  • Vodní hasicí přístroje
  • Sněhové hasicí přístroje
  • Práškové hasicí přístroje

 

  • Halonové hasicí přístroje
  • Hasicí přístroje s náplní Pyrocool

 

PĚNOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Při svém použití vytvářejí na povrchu hořících látek vrstvu pěny, která zabraňuje přístupu kyslíku a tím vlastně hasí. Používají se především na požáry hořlavých kapalin ( benzín, nafta, oleje).

!! Protože je pěna také tvořena vodou nesmí se používat na hašení elektrických zařízení pod proudem.!!

 VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE

 Jsou vhodné na hašení pevných látek. Nesmí se používat na elektrická zařízení pod napětím, na požáry látek o velmi vysoké teplotě, špatně hasí hořlavé kapaliny ropného původu.

Jejich náplní není chemicky čistá voda, ale voda s příměsemi pro zlepšení snášivosti nebo mrazuvzdornosti. Vodní hasicí přístroje se používají především ve školách, skladech, truhlárnách, papírnách, zemědělství.

SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Sněhové hasicí přístroje se odborně označují jako přístroje s náplní CO2(oxid uhličitý). Pojmenování sněhový vzniklo díky tomu, že CO2 uvolňovaný z hasicího přístroje vytváří na povrchu látek bílou krystalickou hmotu podobnou sněhu, tzv. suchý sníh.

Hasicí přístroj není vhodný na hašení volně ložených sypkých materiálů a prachu. Hasivo z hasicího přístroje je vytlačováno značným tlakem a mohlo by dojít k jejich rozfoukání nebo ke vzniku výbušné směsi se vzduchem.

Sněhový hasicí přístroj použijeme na hašení benzínu, nafty, oleje, počítače, videa, televizoru.

 PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Práškové hasicí přístroje se používají téměř na všechny typy požáru, včetně zařízení pod napětí elektrického proudu . Hasicí přístroje o obsahu 1kg a 2 kg jsou určeny především pro motorová vozidla.

Při hašení je hasivo z nádoby vytlačováno značným tlakem a proto přístroj není vhodný na hašení sypkých materiálů(piliny).

 

 HALONOVÉ HASICÍ PROSTŘEDKY

 Tyto hasicí přístroje hasí na stejném principu jako práškové a po hašení se chovají stejně jako CO2 – odpaří se beze zbytku. Hlavní nedostatek halonů je skutečnost, že patří do skupiny látek nazývané freony = poškozují ozónovou vrstvu. Dnes se s nimi již moc nesetkáte.

 HASICÍ PŘÍSTROJE S NÁPLNÍ PYROCOOL

 Mívají podobu spreje velikosti většího laku na vlasy naplněné látkou Pyrocool. Jsou určeny především do domácnosti případně do automobilů.