Jednoduché hasební prostředky

05.05.2009 19:13

Pokud je požář včas zpozorován, můžou k jeho likvidaci stačit jednoduché hasební prostředky jako jsou - kbelík, lopata, písek...

Používání těchto hasebních prostředků se osvědčilo a tak se jimi vybavují tzv. požární přístřešky. Bývyjí zpravidla natřeny červenou barvou a nesmí se používat k jiným účelům, aby se "nezatoulaly".

Kbelík

Lze použít k dopravě vody k požáru. Voda se musí z nádoby lít z poměrně malé vzdálenosti, abychom skutečně ochladili hořící předmět a snížili tak teplotu hoření.

Písek

Slouží k zasypání hořících předmětů a zamezení tak přístupu vzduchu. Je dobré se snažit písek klást postupně od kraje ke středu hoření v dostatečné vrstvě, aby vzduch k hořícímu předmětu nemohl.

Lopata

Ta je potřebná právě na vrhání písku, hlíny nebo jiného sypkého materiálu. Lze s ní menší ložiska požáru také "utlouci", nebo její pomocí z okolí hořícího předmětu odstranit hořlavé předměty.

Tlumice

Je to vlastně delší tyč, na jejímž konci je pevná látka. Hašení s ní je účinnější, pokud látku namočíme. Ohniska požáru s ní "utlučeme". Musíme však být důrazní, mávání nad místem hoření by vířilo vzduch a hoření podporovalo.

Trhací hák, sekera, pila, krumpáč

S jejich pomocí můžeme vytahovat nehořlavé předměty z okolí ohně, odstraňovat hořlavé předměty z možného dosahu požáru.