Záchrana života

28.04.2009 21:54

POMOC - ZÁCHRANA ŽIVOTA

U nemocných v bezvědomí se zástavou dechu, pulsu nebo obojího provádějte umělé dýchání a nepřímou masáž srdce až do příjezdu záchranky. Jen tak má postižený šanci dožít se odborné pomoci. 

!!! Ihned zavolejte na linku tísňového volání a nahlašte !!!


1. Co se stalo
2. Kde se to stalo
3. Kdo volá

 

 • Na linku 155 lze volat z telefonu jakékoliv veřejné sítě v ČR (včetně mobilních telefonů) 
 • Číslo linky 155 je vždy bez jakékoliv předvolby
 • Volání je vždy zdarma. Při telefonování z veřejného telefonního automatu nepotřebujete mince ani kartu. 
 • Pozor při volání z mobilního telefonu: vždy zdůrazněte, kde se přesně nacházíte - včetně města, z něhož voláte (nemusíte se pokaždé dovolat na nejbližší záchrannou službu)

 Co dělat v případě zasažení ohněm?

 

V případě zasažení ohněm se chovejte dle pravidla „Zastav se, lehni si a kutálej se!“

 

 

 

 • Zastav se - neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) - běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv;
 • Lehni si - kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení);
 • Kutálej se - valivým pohybem se pohybujte do doby, až plameny uhasnou - kutálením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?

Během požáru dochází k zakouření prostoru toxickými zplodinami hoření. V důsledku nadýchání se těchto zplodin může člověk i umřít. Proto:

 • v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv textilii, kterou máte momentálně po ruce (složený kapesník, šálu, svetr apod.);
 • pokud možno navlhčete ji, ochrana bude účinnější;
 • pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin;
 • snažte se co nejrychleji opustit zakouřený prostor.

 

Co dělat jsi-li svědkem vzniku nebo účastníkem mimořádné události?

Jsi-li svědkem či účastníkem mimořádné události,
oznam tuto událost na jednu z 
linek tísňového volání

Jasně a stručně popiš vzniklou událost

Bez ohrožení vlastního života nebo
úrazu prověř bezprostřední situaci

Poskytni první pomoc postiženým,
případně je přesuň na bezpečné místo

Vhodné  je zajistit další charakteristické detaily události

Můžeš-li, zajisti místo události proti jejímu šíření

Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené,
zabezpečení okolí a navigaci příjezdu záchranářů

Po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci a informuj je o tom,
co vše jsi provedl

Vyčkej k případnému podání svědectví k mimořádné události

Co říct ?

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s dispečerem.

Obvyklá sada otázek:

·         Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

·         Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

·         Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených (pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta)

·         Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího

Upřesnění místa události:

·         V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:
adresa a čísla domu ( jsou důležitá obě čísla - červené i modré )
patro a jméno majitele bytu
jak najít dům (hlavně na sídlištích)

·         Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:
stručný a výstižný popis místa události,
např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

 

 

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla?

Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný. Vedle nebezpečných chemických, biologických nebo radioaktivních látek by se mohlo jednat o tzv. nástražné výbušné systémy („profesionální“ nebo improvizované - a to jak časované nebo sestavené tak, aby vybuchly při nárazu, doteku nebo prostřednictvím rádiového signálu). Stejně tak je možné, že - například při stavebních pracích - narazíte na nevybuchlou munici. Jak v takové situaci postupovat?

 • Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid;
 • S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho;
 • Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA);
 • Nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hromadné přepravy;
 • V případě, že předcházející doporučení nelze realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora;
 • Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu);
 • Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní cestující.

Při předávání zprávy na čísla tísňového volání je nutné uvést:

 • důvod volání;
 • místo nálezu;
 • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;
 • po ukončení hovoru je potřeba vyčkat na zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.