Uzly

28.04.2009 21:37

 Plochá spojka

 

 

Ambulanční uzel neboli plochá spojka se používá především na spoje, při kterých je nutné aby uzel nebyl hranatý a netlačil (Př. vázání šátku na zlomenou ruku). Pro účely spojování provazu a lan není příliš spolehlivý.

 

Úvaz na proudnici

 

Pomocí úvazu na proudnici vytahujeme do výšky proudnici s napojenou hadicí.
 

Dračí smyčka

 

 

Dračí smyčka je uzel, který se dříve výhradně používal na navázání na lano, buď samostatně, nebo přes zachycovací postroj. Vzhledem k tomu, že u tohoto uzlu hrozí při neodborné manipulaci rozvázání, jeho využití se výrazně snížilo. Přesto však by hasiči měli tento uzel znát pro jeho určité výhody. Dá se z něj udělat smyčka kolem těla, která se nestahuje, nebo improvizovaný postroj. Při zavázání je nutné tento uzel vždy pojistit jednoduchým očkem. U dračí smyčky je možné zatěžovat pouze lano, které z uzlu vychází.
Pozor, jiné zatěžování uzlu je nebezpečné. Při obvodovém zatížení se dračí smyčka poměrně snadno rozvazuje, zvlášť pokud zatěžující síla není trvalá. Dračí smyčka lze uvázat i dvojitě.

 

Liščí smyčka

 

 

  

Liščí smyčka je velmi jednoduchý uzel, může být i obrácený naruby a pak má podobné vlastnosti jako lodní - vzniká-li tlak, posiluje ho.

 

Lodní smyčka

 

  

Lodní smyčka je jeden z nejpoužívanějších zadrhávacích uzlů, má všestranné využití. Vážeme ji tak, že kdekoli na laně vytvoříme oko, které podržíme v jedné ruce. Druhou rukou vytvoříme druhé oko tak, aby nám vznikl tvar brýlí. Brýle potom překřížíme a uzel vložíme do karabiny nebo na jakýkoli pevný předmět, ze kterého nemůže sklouznout. Uzel je možné vytvořit i kolem pevného předmětu napícháním.
V tomto případě je nutné zkontrolovat, aby lana byla řádně překřížena a nemohlo dojít k uvolnění nesprávně uvázaného uzlu. Výhody uzlu jsou jednoduché vázání, všestranné použití, možnost prodloužení nebo zkrácení volných konců lan, drží i při zatížení jednoho pramene lana, po zatížení lze rozvázat. Nesmí se použít samostatně ke kotvení a k přímému zajištění proti pádu. Tam kde nelze uzel neustále kontrolovat, je vhodné jeho zajištění jednoduchým očkem. Po vyjmutí z karabiny se uzel samovolně rozvazuje. V karabině vytváří pevný bod na laně.

 

 

Tesařský uzel

 

 

Tesařský uzel se používá přizvedání klád, trámů, hadic a jiných břemen. Rychle se váže i rozvazuje.

 

Zkracovačka

 

 

Slouží ke zkrácení dlouhých lan nebo provazů, napínacích lanek stanů apod.