Poděkování

06.11.2014 13:39

Sbor dobrovolných hasičů Dubicko děkuje touto cestou všem podnikatelům z Dubicka a okolí, kteří  v červenci 2014 věnovali na činnost SDH finanční nebo věcný dar. Peníze byly použity částečně na materiální zabezpečení memoriálu a částečně na chybějící vybavení pro naše družstva. Věcné dary byly použity do tomboly a jako ocenění soutěžících družstev na memoriálu.

 

       VŠEM DĚKUJEME      
    Petr Lajdorf

     Velitel SDH